Apie mus

Kazickų šeima trokšta sukurti geresnį pasaulį tiek dabartinei, tiek ateities lietuvių kartoms. Šiuo metu pagrindinį dėmesį Fondas skiria švietimui ir socialiniams projektams, taip pat remia kultūros, sveikatos apsaugos, religines ir labdaros organizacijas. Lietuvos okupacija privertė Kazickų šeimą išvykti į Ameriką, išsigelbėjimo, laisvės ir galimybių šalį, tačiau jie niekada nepamiršo savo Tėvynės, neprarado tikėjimo jos laisve ir visą laiką rėmė lietuvius bei veiklą Lietuvos labui. Kazickų Šeimos Fondas (KAZICKAS FAMILY FOUNDATION, Inc. (KFF), angl.) veikia nuo 1998 metų Niujorke, Jungtinėse Amerikos Valstijose, o nuo 1999 m. – Vilniuje, Lietuvoje. Fondo steigėjas buvo Lietuvos Respublikos ir JAV pilietis, Pasvalio krašto garbės pilietis, KTU garbės daktaras, Jeilio Universiteto ekonomikos mokslų daktaras, verslininkas ir filantropas Dr. Juozas Petras Kazickas. Daugiau informacijos rasite www.kff.lt

Programa „Krepšinio Galia“ Lietuvoje inicijuota Dr. Juozo ir p. Aleksandros Kazickų anūko Peterio Kazicko pagal savo savanoriško darbo krepšinio programoje Hoops4Hope (liet. Vilties Lankai) Zimbabvėje patirtį, jų misija naudoti sportą kaip priemonę socialiniam ir asmeniniam pakeitimui. Su NBA Cares pagalba Kazickų Šeimos fondo programa startavo 2015 m. vasarį dvylikoje Vaikų Dienos Centrų Lietuvoje. Hoops4Hope modulis veikia krepšinio treniruočių pagrindu, po kurių su vaikais vyksta pokalbiai (juos vesti krepšinio trenerius apmoko specialistai) su tikslu išmokyti vaikus atpažinti rizikingas situacijas, jų išvengti ir kreiptis pagalbos, ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, pagarbą, spręsti konfliktines situacijas, jiems skiepijamos žmogiškosios vertybės. Socialinės atsakomybės programa „Krepšinio Galia“ naudoja šį modulį, suteikdama Dienos Centrų vaikams krepšinio pamokas ir netgi pritaiko jį sprendžiant tokias problemas kaip patyčios, alkoholizmas, savižudybės, prekyba žmonėmis, su kuriomis dažnai susiduriama Lietuvoje. Programa stengiasi įtraukti ir žmones su specialiais poreikiais, kad sumažinti jų atskirtį. Pagrindinis „Krepšinio Galios“ tikslas – naudoti krepšinį ne tik kaip sportą, bet ir kaip bendravimo būdą. Vaikai mokinami vertinti komandos bendrą darbą, ugdyti pasitikėjimą savimi, pagarbą kitiems, spręsti konfliktus, atpažinti rizikingas situacijas ir, žinoma, rasti draugų. Programą vykdo Sostinės Krepšinio Mokykla su grupe specialistų bei kitų Kazickų Šeimos fondo remiamų organizacijų. Programos pirmąjame etape keturis mėnesius septyni jauni krepšinio treneriai sutelkė dėmesį į 200 vaikų ir paauglių (mergaitės ir berniukai nuo 6 iki 17 metų) iš socialinės rizikos šeimų. Buvo pravestos 110 pusantros valandos ilgio treniruotės, kurių kiekvienos pirmąją pusę užėmė krepšinio treniruotė, o antrąją – pokalbiai su vaikais. Programos sekančiame etape, pasitarus su organizacijomis „Gelbėkit vaikus“ ir „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“, programa išsiplėtė į tuos Lietuvos rajonus, kuriuose prekybos žmonėmis problema ypač aktuali. Savižudybių ir Higienos Instituto duomenimis, šiuose rajonuose būtent ir yra didžiausia alkoholio ir savižudybių problema. Programa pradėjo veikti dar šešiuose rajonuose ir įtraukė 310 vaikų iš šių bendruomenių. 2015-2016 „Krepšinio Galios“ sezono metu dalyviai bendradarbiavo su Vilniaus krepšinio klubu „Lietuvos rytas“ ir dalyvavo projekte „One team“ (liet. Viena komanda). Programa taip pat prisijungė prie Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotos socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“. Šį sezoną vienuolika trenerių pravedė 556 krepšinio užsiėmimus bei gyvenimo įgūdžių pamokas dvidešimtyje miestelių. Sezoną užbaigiame įdomiu renginiu, vaikai taip pat turi galimybę apsilankyti ir socializuotis vasaros stovyklose.

Mes siekiame

Vaiko interesai yra mūsų pirminis siekis. Kiekvienas vaikas turi teisę tobulėti, panaudoti savo potencialą bei turi galimybę gauti kokybišką išsilavinimą, dalyvavimą užsiėmimuose ir augti tolerantiškoje aplinkoje. Mes užtikriname, kad vaikai ir paaugliai jaustųsi komfortabiliai ir esame prieš įvairias smurto formas, kurio gali būti: fizinis, emocinis, patyčios, diskriminacija ir t.t. Mes neverčiame vaikamų daryti ar sakyti kažką, kas galėtų priversti juos jaustis nepatogiai ar menkinti jų pasitikėjimą savimi. Mūsų politika yra pagrįsta Lietuvos respublikos įstatymais, užtikrinant visų projekto dalyvių gerovę. Ja siekiama sutrukdyti ar užkirsti kelią smurtui prieš vaikus. Taip pat skatiname supratimą, prevenciją, pranešimus, drąsiname pastebėti ir reaguoti visus darbuotojus, tiesiogiai bendraujančius su vaikais, jei kyla bent menkas įtarimas, jog dalyvis patiria smurtą. Taip pat rimtai įvertinti ir greitai bei tinkamai reaguoti į situacijas, kai įtariamas vaiko skriaudimo atvejis, išlaikydami konfidencialumą. Esame įpareigoti, jog vaikų teisės būtų puikiai žinomos mūsų partneriams ir rėmėjams, taip pat visiems kas yra susija su projektu. Mūsų pagrindiniai siekiai:

 • Šviesti vaikus apie jų teises ir pareigas.
 • Informuoti visus apie prevenciją vaikų smurtui ir skatinti skleisti informaciją apie tai.
 • Tobulinti darbuotojų įgūdžius, kurie teisiogiai ar netiesiogiai bendrauja su projekto dalyviais.
 • Suteikti projekto dalyviams saugią, draugišką aplinką, kuri skatintų juos tobulėti.
 • Formuoti bedruomenę, kurioje vaikai galėtų jaustis laisvai.
 • Didinti fizinį aktyvumą atokesnėse Lietuvos vietose.
 • Skleisti teigiamą sporto įtaką jaunų žmonių gyvenams.

Mes skatiname vaikus kuo daugiau atsiskleisti, išnaudoti savo talentą, būti motyvuotais ir siekti kuo geresnių rezultatų ne tik sporte, bet asmeniniame gyvenime. Taip pat tikime, jog šios vertybės yra labai svarbios ir skatiname jų plėtojimą:

 • Humoro jausmo

Skatinti džiaugsmą ir juoką, gerą nuotaiką visose veiklose, kuria užsiima vaikai.

 • Pasitikėjimas savimi

Pabrėžiame pasitikėjimo savimi svarbą, savigarbą, stengiamės, jog visi jaustųsi ypatingi, unikalūs, bei galintys pakeisti save, savo aplinką ir pasaulį.

 • Empatija

Skatiname užuojautą ir rūpinimąsi kitais. Vertiname gebėjimą užimti vietą kitų kailyje, kad suprastume jausmų ir emocijų skirtumus ir panašumus.

 • Atsakomybė

Stengiamės pabrėžti prisiimti atsakomybę už veiksmus ir nekaltinti kitų už paties padarytus veiksmus.

 • Atkaklumas

Drąsiname asmenis susitelkti ties tikslais ir išvystyti planą su reikiamais žingsniais, kad pasiektų savo norimus tikslus. Atkaklumas yra svarbūs kokybiškas savęs stūmimas link tikslo, jog vaikas nepasiduotų sutinkant nesėkmę.

 • Sąžiningumas

Skatiname asmenis, kad būtų atvirais su savimi ir su kitais.

Visos šios vertybės yra projekto dalis jauno žmogaus elgesio formavimui. Projektas skirtas parodyti vaikams jų galimybes, skatinti siekti svajonių bei užsibriežtų tikslų. Sportas padeda vaikams atskleisti savo įvairias puses bei darbą komandoje, kuris yra ypač aktualus šiomis dienomis.